Spännande musik och textläsning med framstående musiker och skådespelare i samspel med konsten.

Medverkande musiker: David Wärn (piano) Mika Takehara (vibrafon) Anders Lagerqvist (violin) Öman (violin)

Recitation: Irene Lindh

Musik av: Franz Liszt, Claude Debussy, Philip Glass och György Kurtag

Texter av: Louise Glück, Tomas Tranströmer och Viktor Rydberg

Information om öppethållande: Endast den utställning där evenemanget hålls samt Prinsens kök håller öppet fram till dess att evenemanget börjar. Evenemanget hålls i Galleriet.