Anderstorp race festival

Välkomna till ARC och Scandinavian raceway ARC & Racer historiska klubben arrangerar en tävlingshelg för historiska bilar.

Barn går in gratis under 15år.

Racerhistoriska klubben är en riksomfattande förening som bildades 24 April 1978 i Stockholm av en grupp entusiaster som såg behovet av att under ordnade former utveckla och förvalta det ökande intresset för historiska racerbilar och användandet av dem. Man valde en organisationsform som grundar sig på ideella värden och verksamheten har under åren kommit att utvecklas i både omfattning och organisatoriskt och samverkar nu med motsvarande klubbar och sammanslutningar inom internationell Historic Racing.

Framträdanden av KLASSER!, Standard-1965 1000cc, Formel Ford 1600cc, Formel Vee, Formula Slicks, STD & GT/GTS 1966-1971, GT/GTS -1965, STD & GT/GTS 1972-1990, Standard-1965 över 1000cc, Formula Junior F