Tillsammans med Tomelilla kommun, kulturenheten, har Teaterföreningen glädjen att arrangera fyra konserter under 2018, två på våren och två till hösten. Den första är med Miriam Aida. Miriam är en svensk bossa nova- och jazzsångare. Hon har givit ut en rad skivor med såväl brasilianska toner som musik baserad på den svenska vistraditionen. På den senaste skivan, Quatro Janelas, är det huvudsakligen originalmusik från fyra brasilianska poeter, men också spår av Bob Marley och David Bowie.

Mer från Tomelilla RTF