Blod väcker instinktivt kraftiga och mångfacetterade känslor. Som meningsbärande symbol har blodet överlevt hundratals år inom teater och opera. Knife play är en av de mest intima och utlämnande (sexuella) akter man kan ägna sig åt – det förutsätter total tillit till den andra personen. Förtroende och lyhördhet ställs på sin yttersta spets. Den som blir skuren lägger sitt liv och sin kropp i den andres händer. Det är så nära man kommer en annan människa. Det är ett sammanhang där våld och ömhet existerar samtidigt och i samklang. Att öppna upp någons hud blir som en metafor för relationen mellan utövarna.

I detta performance om tillit och sårbarhet får publiken bevittna en ritual som utmanar föreställningar om vad ömsinthet och intimitet kan vara. Till musik av Niclas Stanik undersöker Jonatan Gyllenör och Hets – genom ett lugnt, hypnotiskt samspel av ordlös kommunikation – var gränsen går och vad som händer om man passerar den.

Föreställningen hade urpremiär på FRANK Gallery & Studios under Erotikafton 2019 och mötte överväldigande positiva reaktioner.

Det är inte tillåtet att fotografera, filma eller på annat vis dokumentera föreställningen.

Föreställningen innehåller explicit våld och blod.

Fennek Film är ett Malmöbaserat konstprojekt, grundat 2013 av Jonatan Gyllenör, som fokuserar på erotisk konstfilm samt arrangerar det årliga konstevenemanget Erotikafton. Jonatan Gyllenör är filmskapare, videokonstnär, producent och performancekonstnär. Hets är Malmöbaserad konstnär som tatuerar, trycker, tecknar och gör böcker. Niclas Stanik är musiker, ljudkonstnär och DJ. Ludvig Uppman är ena parten i konstduon FlickerFuckers som gör omslutande rumsliga installationer där video, ljus, ljud, akustik och scenografi harmoniserar, med erotik som tema.

Av: Fennek Film | På scen: Jonatan Gyllenör & Hets | Musik: Niclas Stanik | Ljusdesign: Ludvig Uppman / IKONOKON