Med produktionen Skuggor av Jon Fosses framstår De Utvalda som en grupp som lätt sammanför dansens, konsertens, teaterns och performancekonstens estetik. Skuggor utspelas i ett immateriellt landskap och karaktärerna är förbundna på olika sätt: barn, föräldrar, äkta makar, förälskelser. Dolda känslomässiga minnen kommer upp till ytan som sinnliga förnimmelser. Detta är en av de Fosseproduktioner som har spelats längst i världen, och ständigt aktuell på nya scener.

Textas på svenska.

Mer från Atalante