Medverkande musiker:
Tuija Hakkila, piano
Per Nyström, cello
Anders Lagerqvist, violin
Recitation: Jonas Malmsjö
Musik av: Daniel Jeisler, Illdebrando Pizzetti, Lili Boulanger, György Ligeti och Claude Debussy
Texter av: prins Eugen och Verner von Heidenstam