Program:
Victor Ewald: Brasskvintett nr 2
Toru Takemitsu: Paths
John Stevens: Triangles

Vi serveras en eftermiddag med musik för bleckblås i dess originalform.

Den ryska tonsättaren Victor Ewald var en av de första som skrev för denna form av ensemble och hans fyra brasskvintetter är mycket populära. Linnékvintetten framför hans andra kvintett som skrevs 1905.

Toru Takemitsu, japansk tonsättare som i sina kompositioner förenade drag av västerländsk modernism med traditionell japansk musik. Paths, för trumpet kom till 1994, tillägnat den svenska trumpetaren Håkan Hardenberger och till minne av den polske tonsättaren Witold Lutoslawski.

Den amerikanske tonsättaren och tubaisten John Stevens har skrivit mycket för brass och speciellt för tuba. Triangels för horn, trombon och tuba, från 1978 komponerades för Pentagon, en brassensemble där Stevens var tubaist. Verket har soloinslag av de olika instrumenten med spännande rytmik och inslag av jazz, den har sedan uruppförandet i Carnegie Recital Hall, New York funnits med i repertoaren hos brassmusiker världen över.

Framträdanden av Linnékvintetten

Mer från UKK