Allt är förlåtet och allt kommer att bli bra...Troublemakers och Nya Krösus och Mögel spelar...det här blir skoj.

Troublemakers med Göteborgslegenden Christer Blomgren på sång. Nya Krösus med Stockholmslegenden Patrik Arve på sång och Mögel med dagen till ära de båda Boråslegendarerna Bullen och originalvokalisten Tob på sång spelar och underhåller.
Rutinerad Punk Dj kommer att medverka.

Allt bra och allt dåligt är på nått sätt sponsrat och understött av storkapitalet via skattemedel och så även denna gång. Kulturbolaget Bara Gört ber att få tacka Café Nära, Fristad Sverige, Studiefrämjandet Sjuhärad och KulturUngdom för klubb Undergrundens existens och därmed denna klubbkvälls blivande och varande.

Framträdanden av Troublemakers, Nya Krösus, Mögel

Mer från Kulturbolaget Bara G