Det Nya Riket är en dockteaterföreställning för vuxna som bygger på dokumentärt material, där
femton dockor och tre dockspelare levandegör vår paradoxala samtid. Genom boxningsträningar
och medborgarmöten, telefonsamtal och familjemiddagar, terapisessioner och intervjuer får vi möta
ett brokigt persongalleri från geografiskt, socialt och ekonomiskt skilda delar av Sverige.
Författaren själv, Tove, ingår i denna skara. Utrustad med block, penna och dold mikrofon blir hon vittne till
hur globaliseringens krafter och konflikter har konsekvenser som märks direkt
utanför hennes dörr. Det är upp till var och en att ta ställning, agera, rädda världen eller rädda sig själv.

Mer från Orionteatern

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.