Peter & Viktor består av Peter Filiptsev och Viktor Bergendal, två musiker med sinne för underhållning. De rör sig fritt mellan klassisk musik, folkmusik, tango och jazz.

Med lite trevligt snack och humoristiska nummer blir resultatet garanterat både underhållande och bra.

Byggnaden är byggd efter handisam.
Ledsagare är välkomna gratis vid uppvisande av ledsagarintyg.

Framträdanden av Peter Filiptsev, Viktor Bergendal