In the Enigma of Light - välgörenhetskonsert

Sofia kyrka i Stockholm

In the Enigma of Light - välgörenhetskonsert med Sofia Vokalensemble

Vi i Sofia Vokalensemble är mycket glada över att få bjuda in till vår stora höstkonsert - In the Enigma of Light. Biljettintäkterna går till Svenska Kyrkans insats för flyktingar i och runt omkring Syrien.
Sedan konflikten i Syrien bröt ut i början av 2011 är över sex miljoner människor på flykt inom Syriens gränser. Fem miljoner har redan lämnat landet och de flesta bor i omkringliggande länder. Svenska kyrkan stöder arbetet med akuta insatser för att tillgodose människors grundläggande behov som matsäkerhet, tak över huvudet och tillgång till rent vatten, men fokus ligger också på psykosociala insatser. Det kan handla om traumabearbetning, avslappningsövningar och jämställdhetsarbete, men även om måleri, drama, lek och utbildning. Dessa aktiviteter bidrar till att ge människor en känsla av mening i tillvaron, trots mycket svåra omständigheter.

Söndagen den 22 oktober kommer vi uruppföra tonsättaren Catharina Palmérs ”In the Enigma of Light” som består av fem satser. Verket är skrivet till Sofia Vokalensemble och kretsar kring ”ljus-mörker” och ”hopp-förtvivlan”. Det vill belysa det faktum att dessa motpoler är och har varit oerhört viktiga för alla människors tankesätt, oavsett tidsålder, generation, kön, etniskt ursprung, kulturell eller religiös tillhörighet.

Texterna i verket är dels bibelcitat på temat ”ljusets seger över mörkret”, och dels texter skrivna av flyktingbarn. Två dikter har tonsatts i sin helhet. Dessa är skrivna av barn på flykt från oroligheterna i Kosovo på 90-talet, utgivna i boken ”Ge mig hopp, ge mig liv”, sammanställd av Siv Widerberg. Även ord och formuleringar från idag nyanlända ensamkommande flyktingungdomar används i stycket. Slutorden och verkets titel kommer från den judiska författaren och nobelpristagaren Nelly Sachs: ”And time loses its knowledge in the enigma of light”.

Vi i Sofia Vokalensemble kommer uruppföra verket tillsammans med en musikerensemble bestående av flöjt, oboe, klarinett, fagott, slagverk och stråkar samt en körgrupp från Stockholms musikgymnasium.
Förutom ”In the Enigma of Light” framför vi Arvo Pärts ”Which was the son of…”. Vi är dessutom mycket glada över att Sverige Radio kommer spela in konserten!
Med denna välgörenhetskonsert vill vi tillsammans ge stöd till dem som har fått lämna allt.
Vi önskar varmt välkomna till Sofia kyrka för en stämningsfull konsert och en gemensam insats för hopp i en hopplös situation!

  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Karta

    Sofia kyrka (59.3122 18.0882)
  • spotify

  • facebook

  • video