Möt Zarathustra, Shamansk Healer, grundaren till 5th Dimensional Quantum Healing, är åter igen på besök i Sverige under våren. Zarathustra har hjälpt tusentals människor från hela världen att upptäcka sin egen inre frid och lycka. Nu delar han med sig av grunderna i Shamansk Healing och Clearing. Zarathustra kommer guida oss på en resa bortom vårt sinne där vi kommer att finna hemligheten till inre frihet, lycka och ett öppet hjärta. När vårt sinne är upptaget med att döma och identifierar sig självt med det vi ångrar från det förflutna och framtida projektioner blir det grundorsaken till vårt lidande. Genom en serie meditationer kommer han att guida oss till inre stillhet där den sanna friheten infinner sig.

Framträdanden av Zarathustra