Ett samtal om kärlek

Peter Jansson

Vilken plats har kärleken i vårt samhälle och våra liv? Ur vilken eller vilka källor hämtar vi näring för en kärlek som ser bortom dem mediala bilderna och dess förenklade normer och ideal? Vilket utrymme ger vi för normala reaktioner på förluster och besvikelser, att ibland vara olyckliga?

Vilken plats har det fördjupande samtalet om kärlek i en kultur där vi genom bl.a. sociala medier kommunicerar mer än någonsin men där vi även möter starka, stiliserade bilder av det eftersträvansvärda?

Peter Jansson trollband fullt hus på 2Lång våren 2017 med att karismatiskt tala om; ”Kärleken till det mänskliga samtalet”. Han återkommer nu med rubriken; ”Ett samtal om kärlek” som knyter an temat från föregående tillfälle.

Peter ger följande beskrivning;

”Hur älskar människorna år 2019? Hur kan vi nalkas och förstå kärlek i ett samhälle som håller på att sönderfalla i girighet, njutning och narcissism, och där vi inte längre har rätt att vara olyckliga? Vi behöver tala om kärlekens poesi och det begär som bebor den, rannsaka gemenskapens och tillgivenhetens villkor, och teckna silhuetten av den förlust och saknad ur vilken den sanna kärleken springer fram.”

Peter Jansson är psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker. Han är verksam med egen mottagning, handledningsuppdrag och som lärare på Göteborgs Universitet, bl.a. på psykologprogrammet.

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.