Konserten på Konstakademien arrangeras av Musik i Uppland i samarbete med Konstakademien. För information om konsertplatsen och tillgänglighet hänvisas till Konstakdemiens webbplats.

PROGRAM:
Sally Beamish: Epilogue
Ludwig van Beethoven: Stråkkvartett nr 14 op 131
Arvo Pärt: Summa, för stråkkvartett
Karl-Erik Welin (1934-1992): Stråkkvartett nr 4 ”Residuo”

OBS! Det tidigare annonserade musikstycket med Christofer Elghs kommentar på Beethovens stråkkvartett op 131 kommer att spelas vid ett senare tillfälle.

Uppsala Kammarsolister gör en serie med sex konserter. Den röda tråden i konserterna är ett musikaliskt samtal med Beethoven. Hans sista stråkkvartetter kommenteras med nyskrivna verk av sex svenska kompositörer. Varje konsert i programmet bär en kort rubrik som beskriver olika känslolägen i Beethovens musik. Konsertprogrammet är hopflätat med en intrikat väv, där det djupt personliga möter samhälleliga strömningar och händelser, där historia möter nutid och där musiken får ett helt eget, unikt uttryck.

Titeln Introspektiv tar upp den inåtvända sidan, Beethoven var i princip döv på slutet av sitt liv. Här har Sally Beamish skrivit ett stycke som bär mycket tystnad. Programmet innehåller också verk av Arvo Pärt, vars musik ofta har en stillhet i sig.

”Att spela Beethoven är lite grann som för teatern att spela Shakespeare. De är klassiska verk, samtidigt får det inte bli mossigt eller för konservativt. Därför har kvintetten valt att kommentera kvartetterna utifrån idag. Vi ville sätta nytt ljus på Beethovens verk och skapa en dialog med samtiden. Därför har vi beställt verk från nutida tonsättare som får ge sin tolkning, sitt svar på Beethovens musik. Det blir något av en kalejdoskopisk effekt. Musiken speglas på olika sätt, genom oss och genom nutida kompositörer, och även andra äldre tonsättare. I valet av kompositörer var det viktigt att låta lika många kvinnor som män komma till tals” säger Klara Hellgren, violinist i Uppsala Kammarsolister om ensemblens konserter för 2017-2018.

Uppsala Kammarsolister:
Nils-Erik Spar, violin
Klara Hellgren, violin
Bernt Lysell, violin
Susanne Magnusson, viola
Per Nyström, cello

Framträdanden av Uppsala Kammarsolister

Mer från UKK