Föreläsning med Giorgio Grossi

I samtal mellan människor och i media förekommer dagligen orden stress och utbrändhet. Och intresset för stress och utbrändhet tycks bara öka, bland oss människor och i media. Vad ligger bakom detta intresse och vad menar vi egentligen när vi berättar för varandra att vi känner oss pressade, utmattade eller utbrända? Varför känner sig så många i dagens Sverige stressade? Giorgio Grossi ger insikt i just dessa frågor i sina föreläsningar.

Giorgio Grossi är beteendevetare, legitimerad psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi med examen från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och Karolinska institutet. Han har en bakgrund som forskare och disputerade 1999 på en doktorsavhandling om stress bland arbetslösa. Därefter började Giorgio Grossi arbeta som forskare i projektet "Stressmottagningen" som startades år 2000, vid dåvarande Institut för Psykosocial Medicin. Numera är Stressmottagningen en specialistmottagningen i Stockholm.

För bokning av större sällskap maila forum@koping.se