Hon ger sig av med ett lastfartyg över Atlanten. Samma rutt som hennes förfäder färdades efter att de sålts som slavar. I ”Salt” utforskar Selina Thompson den transatlantiska slavhandeln.

Om hon somnar flyger kroppen iväg över rummet när de atlantiska stormarna river tag i lastfartyget. Hon befinner sig under däck, i lastutrymmet, dit solen inte når. I januari 2016 steg Selina Thompson ombord på ett fartyg för att resa längs den transatlantiska handelstriangeln där slavar köptes upp i Afrika för att användas som arbetskraft på plantager i Amerika. Skeppen förde sedan råvaror tillbaka till europeiska industrier vars produkter användes för att köpa upp fler slavar. Sammanlagt beräknas runt 12 miljoner slavar ha förts över Atlanten från 1500-talet till 1800-talet.

Selina Thompson reser från London till Ghana, vidare till Jamaica och tillbaka till London igen. Tre veckor där hennes kropp och psyke återupplever den rutt hennes förfäder tvingades åka. – Jag ville att verket skulle kännas väldigt fysiskt, för att vara ute på havet är en väldigt fysisk upplevelse, säger hon. I Salt står hon ensam på scenen med en hacka i handen tillsammans med stora saltblock som gradvis blir allt mer finfördelade under föreställningens gång.

Selina Thompsson är en svart scenkonstnär från Birmingham vars förfäder såldes från Ghana. Den fråga hon ställer i verket är hur slaveriets historia påverkar oss idag? Eller som Thompson frågar sig i Salt: Hur är det möjligt att den sorg som slaveriet orsakar kan samexistera med en värld där det finns sådant som postkontor? – För mig var det ett projekt som uppstod ur en stark sorg och en medvetenhet om hur närvarande slavhistorien är och hur dåliga vi är på att prata om den och tänka på den.

För att fördjupa sin förståelse utsätter hon sig som scenkonstnär för sammanhang som är centrala för det hon utforskar. Undersökningen inför Salt innefattade också den samtida rasismen och det beroendeförhållande hon som oerfaren sjöfarare hade till fraktfartygets besättning. Salt har turnerat över hela världen och fått en rad prestigefyllda priser, däribland The Stage Edinburgh Award vid den skotska scenkonstfestivalen.

Föreställningen spelas på engelska och textas till svenska.

Arrangör: Umeå Teaterförening, Stadsbiblioteket, ABF, Rättighetscentrum Längd: 75 minuter

Framträdanden av Selina Thompson