GENOM SKUGGORNA – En resa i dödens gränsland

Koreograf: Gun Lund

Bildkonst: Eleonor Holst

Musik: Max Käck

Föreställningen ges på VULKANO, en industrilokal i Södra Änggården, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda.