Klassisk konsert med musik i olika stilar av bl. a. Haydn, Piazzolla och Gershwin. Barnen lotsas genom programmet av ciceronen Staffan Eriksson som också presenterar blåskvintettens instrument; flöjt, oboe, klarinett, fagott och valthorn, tillsammans med musikerna. Vi får också stifta bekantskap med en benlös hund och sjunga svängiga allsånger tillsammans med blåskvintetten. Efter konserten bjuds barnen in att prova på att spela instrumenten.

Framträdanden av Blåskvintettfamiljen ur Blåsarsymfonikerna, Per-Markus Heggestad - flöjt, Eva-Karin Axelsson Hellander - oboe, Lotta Pettersson van den Poel – klarinett, Peter Gullqvist – fagott, Anita Andersson – valthorn, Barnkör från Österåkers församling, ledare Cecilia Olsson, Ciceron: Staffan Eriksson

Mer från Musikaliska