Digitalt föredrag.

I början av maj 1581 gifte sig Gustav Vasas yngsta dotter, Elisabet. Drygt två decennier tidigare hade kungen beslutat att Elisabet och hennes systrar skulle få en brudskatt på 100 000 daler samt ”furstlige och stådtlige klädninger, clenodier, sölfversmide, kijsters och skrijns uthredningh och alle tilbehöringer”.
I föredraget "Prinsessan Elisabet Vasas smycken" berättar Jessica Söderqvist, medarbetare vid Statens Historiska museer, mer om de föremål som gömmer sig bakom begreppet ”clenodier”. Vilka smycken ingick i en Vasaprinsessas hemgift och hur kunde de se ut?

Föredraget är digitalt och sänds via Zoom. Länk till föredraget och en instruktion hur du loggar in får du med bekräftelsemailet när du har gjort ditt köp.