Alma Löv Museum of Unexp. Art - Sights of Change 20 juni - 30 augusti 2020

Sedan Alma Löv Museums uppstart 1998 har museet visat konstprojekt med ett fokus på att skapa en plattform för experiment, det avvikande och en plats med stor konstnärlig frihet. På området finns ett tjugotal arkitektoniska paviljonger i ett stort naturområde och huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat; en ombyggd lada, på tusen kvadratmeter med flera våningar och salar med café, teatersalong och skaparverkstad. Museet sträcker sig över ett stort parkliknande område med skulpturer och installationer. Museet består av en permanent konstsamling och presenterar varje säsong en omfattande tillfällig utställning med både internationella och svenska konstnärer. 

Årets tema bestämdes före coronavirusets utbrott utifrån tankar kring den tid vi befinner oss i, som på många sätt är ett akut läge där förändring måste ske. Idén bakom årets konstprojekt är att belysa förändring där olika separata utställningarna relaterar till och återspeglar vår samtid och omvärld. Kopplingar mellan olika konstnärliga motiv ger ett bredare spektrum av syn på förändring och gör oss medvetna om att tillvaron till stor del hänger ihop. Utställningen ger en mångfacetterad skildring av vad det innebär att vara människa i en komplex och föränderlig värld.  

Många verk har inspirerats av platsen och växt fram i dialog med atmosfären och arkitekturen i utställningsrummet. Konstnärerna ges stor frihet att utforma utställningarna och på olika sätt samspela med omgivningen utan begränsningar. Naturen, konsten och tekniken förenas sida vid sida och interagerar med varandra. Olika konstnärliga uttryck möts och ger besökaren en helhetsupplevelse. I utställningen visas serieteckningar, träsnitt, skulpturer, installationer, videoverk, måleri, fotokonst, programmering och bokkonst med både svenska och internationella konstnärer. 

Följande konstnärer medverkar: Idun Baltzersen, Amalia Bille, Karin Broos, Begoña Egurbide, Olle Essvik, Sara Granér, Peter Johansson, Inga-Lena Klenell, Timo Menke, Björn Runge och Association for Social Contribution

Öppettider och info: Alma Löv Museum ligger i Östra Ämtervik, Värmland Museet håller öppet 11.00-17.00 dagligen 20 juni-30 augusti. 

Om Covid-19 och åtgärder Med tanke på covid-19 var det länge osäkert om museet skulle öppna i år, men platsens förutsättningar med ett stort utomhusområde, samt flera byggnader och salar motiverade beslutet att öppna upp årets utställning Sights of Change i en tid då konstens behövs som allra mest. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19. Vi infört förbokning av entré så vi kan förekomma trängsel och att för många besökare kommer samtidigt. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen genom mer frekvent städning och vi ställer ut handsprit på olika platser. Vi ber även alla besökare att hålla ett avstånd av minst 1,5 meter till varandra och att inte besöka oss om man har några symtom på sjukdom.

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.