Vi släpper 100 biljetter utan anvisad plats utomhus och biljetter till restaurangen.

Biljetter

Entré utomhus 30 kr, program ingår.

Entré restaurang 150 kr, program, entré och mat ingår.

Publikentré och restaurang öppnar 10.10 (en timme innan första start)

För dig som köper entré utomhus får inte gå inomhus under dagen förutom vid toalettbesök (hänvisas till toalett i totohallen) eller om man ska köpa något att äta/dricka vid försäljningsställen utomhus där det kommer att finnas lättare förtäring och dryck.

Tänk på att alla tar eget ansvar att följa FHM rekommendationer. Man får endast vistas i grupp om 4 personer. Du som köper entrébiljett utomhus ska ha med sig sin köpta entrébiljett, antingen som mobilbiljett eller utskriven. Du går in via vanliga entrén.

Du som köper biljett i restaurangen ska ha med sig sin köpta entrébiljett, antingen som mobilbiljett eller utskriven. Du går in via Drive-In entrén. När det gäller restauranglokalerna räknas restauranggästerna ej som publik. Restauranggästerna omfattas alltså av restauranglagen.

Man får sitta maximalt fyra gäster per bord och det ska vara avstånd mellan borden. Restauranggästerna måste hålla sig till restauranglokalen och får ej gå ut på publikplats.

Restauranggäster går in via entré på baksidan (skyltat) och blir där hänvisad till sin respektive restaurang.

Obs! Vi tar ansvar för smittspridningen därför kommer vi inte ha spelkassor tillgängliga. Tänk på att för att kunna spela på plats måste man registrera sig på ATG.se. Gör gärna detta innan ni kommer till banan.