Humoristen Dan Andersson. Många tolkningar av Dan Anderssons diktning har gjorts men sällan har han framställts som en muntergök. Till 100- årsminnet av skaldens bortgång har KG Malm och Mika Olavi djupdykt i Dan Anderssons svarta humorskatt bland kåserier, självmordsballader och satiriska dikter. Det är på tiden! För visst hade karln humor. Den mer ortodoxa hyllningskören behöver ej känna oro! Givetvis framförs även några av skaldens kända, vemodiga visor.

Mer från Partille Kommun