Anders "Moneybrother" Wendin avslutar sommarspelningen Så Mycket Närmre.

Mer från Westerqwarn