Parismiddagen syftar till de banketter som arrangerades i Paris under teckenspråkets guldålder på 1800-talet.

En tid då teckenspråket var lika hyllat och självklart som användarna av det. Föreställning speglar en tidsresa i dövhistoria genom en middag för två. Inspirationen är hämtad ur nyårsaftons Grevinnan och betjänten.

När ”same procedure every year” snarare blir ”different procedures every year” skapas ett händelseförlopp som är omöjligt att förutse.

Föreställningen hyllar den svenska dövrörelsens 150 års jubileum.
Spelas på svenskt teckenspråk och textas till svenska.

Medverkande: Mette Marqvardsen Joakim Hagelin-Adeby
Producent: Riksteatern

Dörrarna öppnas = Bar och garderob öppnar