Klubb Nocturne - Live: Lizette Lizette DJs: Nicklas Stenemo (Kite) Lisa Pyk (Vulkano)

Inspirerat av gamla belgiska New Beat-akter så som In-D och Split Second har Lizette Lizette tillsammans med Nicklas Stenemo (Kite, Nicole Sabouné) co-producerat Lizettes senaste album Queerbody. Queerbody är dessutom även namnet på den genre Lizette är upphovsmakare till som uppkom som en följd av att inte behöva känna sig låst av de ramar som oftast följer med det fack man placeras i.

Tillsammans med Lisa Pyk på syntar och Aili Markelius på drumpads utlovas en liveshow och en uppenbarelse som skulle kunna beskrivas "som om Marilyn Manson käkat Britney Spears till middag, till tonerna av Depeche Mode och Partymonster på TV:n."

Efter gig ställer sig Lizette även bakom dj-spelarna tillsammans med parhästen Lisa Pyk (Vulkano) och Nicklas Stenemo för att på ett magiskt sätt sy ihop klubb Nocturnes premiärkväll!