Människan har alltid fascinerats av myter om hjältar som visar vägen genom uppoffringar och mod. Legenden om Odysseus från Ithaka är en av de mest kända grekiska historierna och en värdefull andlig skatt som fortfarande talar till oss. Odysseus hemresa från Troja präglades av ​​förlust och hjärtesorg men också av personlig utveckling och triumf.

Framträdanden av Tomáš Červinka,, Claudia Fürnholzer,, César García Steensen,, Viktor Konvalinka,, Jakub Mędrzycki,, Hanna Nussbaumer,, Anaïs Pensé, Leila Verlinden