Häxor, barnamord, sedlighet och revolution!

Hör om hur samhällets syn på kvinnors sexualitet har påverkat kvinnors liv i olika tider. Under 1600-talet sågs den kvinnliga sexualiteten som jordnära och lustdriven medan kvinnorna på 1800-talet snarare sågs som asexuella. Ellen Hallgren, arkeolog på Historiska museet, vandrar genom århundradena i utställningen Sveriges historia – från 1600-tal till nutid. Följ med på en digital visning om barnamord, kvinnor i prostitution och det revolutionerande p-pillret.

Den digitala visningen kostar 100 kronor och sker via programmet Zoom. För att delta behöver du en dator eller mobiltelefon med internetuppkoppling.