Startar på Humlegatan 4 (bakom Caroli City). Avslutas vid S:t Petri kyrka.

En historisk promenad i en del av Malmö som ofta förknippas med de omfattande rivningarna som ägde rum på 1960- och 70-talet. Vad var det egentligen som försvann och vad finns kvar av äldre bebyggelse idag? Vi möter miljöer, människor och historier från medeltiden fram till nutid.

Guide: Olle Nordquist från Stadsarkivet.