Hur betraktades Sverige av omvärlden under kalla kriget? Hur såg man
på försvarsförmågan, neutraliteten och beredskapen?
Samtal utifrån den nyutgivna boken ”Cold War Views on Sweden”, skriven
av forskare i de nordiska länderna samt USA och Ryssland.
Medverkande: Robert Dalsjö (FOI), professor Gunnar Åselius
(Försvarshögskolan) under ledning av professor Kent Zetterberg och förläggaren Thomas Magnusson.

Mer från Armémuseum