Svenska pengar och betalningar – från kopparmynt till e-kronor

Niklas Arvidsson, professor och innovationsforskare, beskriver hur utvecklingen av pengar och betalningar i Sverige har genomgått en fascinerande utveckling från 1600-talets kopparmynt till framtidens e-kronor.

Hör om denna radikala omvälvning genom nedslag i kritiska historiska händelser från 1624 fram till idag. Det handlar om gigantiska mynt, teknologiska innovationer och strategiska spel. Niklas kommer också med idéer om vad som kan tänkas hända den närmaste framtiden.

Antalet platser är begränsade. I händelse av att rådande pandemisituation förvärras och/eller att nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm görs gällande, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Framträdanden av Niklas Arvidsson