I samband med Hästsportens folkhögskolas utbildning i Hästunderstödda insatser på Ridskolan Strömsholm hålls tre öppna föreläsningar i april:

"Hästunderstödd missbruksvård och psykiatri"
Torsdagen den 19 april kl 13:30 - 15:00
Föreläsare är Jeanette Lysell, ridlärare från Norge med vidareutbildningar i kroppsorienterad psykoterapi och traumaterapi. Hon har i många år arbetat som ridterapeut vid Oslo Universitetssjukhus.

"Hästunderstött socialt arbete"
fredagen den 20 april kl 13:00 – 14:30
Föreläsare är Catharina Carlsson, socionom med magister i folkhälsovetenskap samt en vidareutbildning i hästunderstödda interventioner.

"Naturunderstödd rehabilitering med hästen"
fredagen den 20 april kl 16:30 – 19:00
Föreläsare är Lis-Lott Andersson, verksamhetsledare på Humlamaden Rehab och leg. specialistsjuksköterska samt OHI certifierad i hästunderstödda insatser.

Mer från Ridskolan Strömsholm