Bild för Själen, Kroppen, Jorden, Rummet, 2019-06-01, Konstakademien

Själen, Kroppen, Jorden, Rummet

KROPPEN OCH RUMMET – EN VANDRING I SIGURD LEWERENTZ RUM; LANDSKAPET, KAPELLEN OCH MELLANRUMMET

Arbetet med modeller är centralt i arkitekten och akademiledamoten Petra Gipps arbete. Det är en metod att, ofta skallöst, närma sig arkitekturen. Här kan det rumsliga skulpteras fram genom fokus på volym, element och detaljer, där allt sammansmälts till en och samma tanke. Att sömlöst arbeta med ett material ger för Gipp en möjlighet att utifrån materialet skulptera fram en arkitektonisk idé. På så sätt kan de rum och volymer som Gipp skapar få en tydlighet, en personlig röst.

Föreläsningen presenterar delar av projektet Freestanding som ställdes ut på Venedigbiennalen 2018. Petra Gipp blev inbjuden av ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och design) att skapa ett konstnärligt verk med utgångspunkt från tre byggnader ritade av arkitekt Sigurd Lewerentz (1885 –1975); Uppståndelse-kapellet på Skogskyrkogården, Stockholm; Markuskyrkan i Björkhagen, Stockholm; och kapellen St Knut och St Gertrud i Malmö.

Petra Gipps verk består av tre rumsstora gjutna sektioner. Hon läser Lewerentz arbete genom att fokusera på byggnadernas förrum som ett rum på gränsen, ett mellanrum. Här interagerar den mänskliga kroppen med det stora landskapsrummet och det inre sammanpressade kyrkorummet; olika skalor och rum pressas samman till en intim kontext.

Ett förberedelsens rum; en vandring i det inre och det yttre, för kroppen och tanken, det sakrala och världsliga.

Petra Gipp, arkitekt, ledamot Konstakademien

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.