Året är 1560. Kung Gustav har omvandlat Sverige från ett land med ständiga inre konflikter och uppror i Europas utkant till en modern nationalstat, Konungen har även kört ut den katolska kyrkan och låtit införa en protestantisk statskyrka. Nu är kung Gustav trött och mer död än levande. För att pigga upp sin gamle far låter hans barn anordna ett överraskningsgästabud till hans ära. På gästlistan finns gäster från när och fjärran. En och annan objuden gäst dyker också upp, liksom spöken från kungens blodiga förflutna...

Allmogen hälsas välkommen att delta i firandet!