Ann Kristin Hedmark fick Jan Johansson stipendiet 2003 och Monica Zetterlund stipendiet 2006. Det senare kommer att avspeglas i konserten med ett antal nummer direkt från Monica Zetterlunds notmapp. (Som numera finns hemma hos Ann Kristin)

Detta är dessutom den sista konserten för våren i vårt program.

Framträdanden av Ann Kristin Hedmark, Skellefteå Big Band