Rom - ett historiskt resmål

Rom är ett av de mest besökta turistmålen i världen och har varit det sen, grovt räknat, 1300-talet. Reselitteratur av olika slag har funnits länge och bland denna intar guideboken en särskild ställning.

Under renässansen, vid cirka mitten av 1500-talet, uppstod i Rom den form av guideböcker som vi är vana vid idag. Dessa guideböcker utgick ofta utifrån olika rutter eller promenader, precis som våra nutida guideböcker, och fyllde funktionen att vägleda pilgrimer och turister till både det antika och det samtida Rom.

Stefano Fogelberg Rota berättar om guidebokens uppkomst och Rom som ett historiskt resmål.

Stefano Fogelberg Rota är docent i litteraturvetenskap vid Umeå Universitet. Hans forskning handlar, bland annat, om drottning Christinas litterära mecenatskap och reselitteratur från Italien under 16- och 1700-talet.

Framträdanden av Stefano Fogelberg Rota
Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.