En dag besöks den pensionerade bibliotekarien Joan Stanley av brittiska säkerhetstjänsten som arresterar henne för spioneri. Joans son, vänner och grannar chockas av att den stillsamma damen under många år försett KGB med statshemligheter. Rollfiguren Joan är inspirerad av KGB-spionen Melita Norwood som avslöjades vid 87 års ålder.