Under fyra måndagar med start 20 sept. kursavgiften avser alla fyra tillfällen. Varje kurstillfälle startar med en gemensam teorigenomgång där kursledaren även kommer att visa några moment i tillverkningen. Därefter arbetar varje deltagare separat men kursledaren finns tillgänglig för frågor, tips och råd. I slutet återsamlas gruppen för en avslutande diskussion. Kursens mål är att deltagarna ska ha en djupare förståelse för papper som material, själva kunna tillverka pappersmassa, forma ark och efterbearbeta papperna. Vi går även igenom moment som växter i papper, dubbla ark och egna vattenmärken. I kursavgiften ingår material att använda under kursens gång. För att fortsätta tillverkningen hemma finns pappersform att köpa i vår butik för den som inte har redan.