Föreläsning Hjärnan och affekter 6/11 kl. 19:00

Caféscenen, Västerbottensteatern i Skellefteå

Föreläsning. Lena Stenvall. ”Hjärnan och våra affekter”.

För att förstå oss själva och andra bättre är det hjälpsamt att veta hur vår hjärna fungerar, hur våra känslor styr och påverkar vårt liv. Också hur viktigt det är att inte överge hjärnan i stressade situationer- alltså vad kan jag göra för att lugna en stressad hjärna?

Lena Stenvall har arbetat i många år som behandlare på psykiatrisk kliniken i Skellefteå främst med våldsutsatta kvinnor/trauma. Hon har bland annat utvecklat metoder för att arbeta med djur och naturbaserade insatser. De senaste fyra åren har Lena arbetat i projektet Psykisk hälsa i fokus, ett projekt som syftat till att öka kunskapen om psykisk hälsa kopplat till arbetsliv. Idag arbetar Lena åt Skellefteå Kommun, Solkraft med uppdrag att arbeta förebyggande och att sprida kunskap om psykisk hälsa i arbetslivet.

Bild för Föreläsning Hjärnan och affekter 6/11 kl. 19:00, 2017-11-06, Caféscenen, Västerbottensteatern
 • Biljetter

  • Ordinarie 6/11 kl. 19:00

   100 kr
  • Scenpass 6/11 kl. 19:00

   70 kr
  • Ungdom/stud 6/11 kl. 19:00

   50 kr
 • Mer från Västerbottensteatern