Promenad i olika fornlämningsmiljöer. Nya skyltar vid gravar, hålvägar, husgrunder och åkrar.

Mötesplats Kapellet i Gamla Linköping