Vingslag Över Haga

Konstakademien i Stockholm

PÅ ANDRA SIDAN BRUNNSVIKEN: PARK ELLER VETENSKAPSSTAD PÅ NORRA DJURGÅRDEN
Jenny Beckman, FD från KTH och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Kungl. Vetenskapsakademien

Bild för Vingslag Över Haga, 2017-06-10, Konstakademien
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang än.
    Planerad säljstart är fredag den 02 juni 2017 klockan 08:00.
  • Karta

    Konstakademien (59.3286 18.0644)