Landet utanför – ”Miss Sweden just wants to be alone”
Henrik Berggren, historiker, författare och journalist

Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet så som under första världskriget. Men med finska vinterkriget och det tyska angreppet på Norge och Danmark våren 1940 tycktes det som om Skandinavien skulle bli skådeplats för urladdningen mellan stormakterna. Ransoneringskort delades ut, den illa utrustade svenska armén mobiliserades, kommunister internerades och riksdagen började förbereda grundlagsändringar för att begränsa tryckfriheten. Runt de ledande politikerna, militärerna och diplomaterna vävs en fängslande skildring av livet i det neutrala Sverige.

De två första delarna av trilogin Landet utanför skildrar hur kända och mindre kända svenskars liv gestaltade sig under de första krigsåren. Trilogin är en djupgående skildring av samhälle och människor i beredskapstid, i ett land som flera gånger balanserade på randen mot katastrof under dessa år.

Henrik Berggren har varit kulturchef och ledarskribent på Dagens Nyheter men också skrivit en rad böcker om svensk 1900-talshistoria.

Arrangör
Clios vänner

Medlemskap
Medlem i Clios vänner erhåller 50 kr i rabatt på inträdesavgiften. Medlemskap 150 kr kan lösas vid Hebeteaterns entré eller genom betalning till bankgiro 5038-9766 eller swish 0734 39 34 34.

Information från Clios vänner
"Vi förutsätter att Du är fullvaccinerad!
Många restriktioner tas bort den 29 september. Men personer som ännu inte vaccinerat sig bör enligt Folkhälsomyndigheten även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor. Detta är särskilt viktigt för Clios vänners publik där många är äldre."

Mer från Folkets Hus Kulturh.