Program: Sally Beamish: Pianokonsert nr 3 “City Stanzas” Ludwig van Beethoven: Svit ur Prometheus

Äntligen får vi spela det vi utlovat i tidigare program och det tillsammans med Uppsala Kammarorkesters chefdirigent Rebecca Miller! Här med kombinationen Beamish och Beethoven. Beethovens musik fortsätter att inspirera tonsättare världen över. Så var det även för den engelska tonsättaren Sally Beamish med kvällens verk ”City Stanzas” från 2016.

Bland annat vrider och vänder Beamish på teman ur Beethovens första pianokonsert. Men kärnan i City Stanzas är stadsmiljön, dock inte i en positiv bemärkelse. Hon se här ”staden” som ett mänsklighetens angrepp på planeten och fler mekanismer som leder till ökningen av klyftan mellan dem som har allt och de som svälter.

Som solist hör vi Francisca Skoogh en av Sveriges främsta konsertpianister. Hon har tilldelats flera prestigefyllda internationella priser och vinnare av svenska Solistpriset. Planen var att runda av Beethovenåret 2020 med en svit ur Beethovens enda balett Prometheus. Men istället spelar Uppsala Kammarorkester baletten på första konserten 2021. Baletten kretsar kring titanen Prometheus. Uruppförandet skedde 1801 och handlar om hur Prometheus stal elden från gudarna för att ge den till människorna, men tilltaget bestraffades hårt av Olympens gudar.

Framträdanden av Uppsala Kammarorkester, Dirigent: Rebecca Miller, Solist: Francisca Skoogh, piano

Mer från UKK