1 2 3 Schtunk Ett DRÖMSPEL

Ett drömspel, fritt efter August Strindberg.
Sanslösa improvisationer, nyskriven musik, skrattexplosioner, dramatik och lite dans.
"Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existerar icke; på en obetydlig
verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster." August Strindberg.
Medverkande:
Josefine Andersson, Lasse Beischer och Dick Karlsson