Startar 24 jan 14:00

Arrangör: Bror Hjorths Hus

Detta evenemang kräver giltigt vaccinationsbevis samt legitimation. Visa mer information

De bevis som kontrolleras är vaccinationsbevis. Andra former av covidbevis, som testbevis och tillfrisknandebevis, omfattas inte.

För att delta på evenemang i Sverige krävs att:

  • Covidbeviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfrisknandebevis)
  • Vaccinet är ett av EMA (European Medicines Agency) godkänt vaccin
  • Personen är fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Janssens vaccin)
  • 14 dagar har passerats efter sista dosen (gäller ej boosterdos)

Krav på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19. De personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig måste uppvisa ett läkarintyg för att intyga detta.

Försäljningen är pausad

P g a sjukdom kan föredragaet inte genomföras på plats. Förhoppningsvis kan det fortfarande genomföras på Zoom. Om du önskar delta mejla bokning@brorhjorthshus.se så skickar vi en länk till mötet.

Föredrag

Jag, du och världen i bilder

Paula Urbano

Konstnär och frilansande konstpedagog Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2021

Mycket i Paula Urbanos arbete handlar om identitet och tillhörighet. I det konstpedagogiska projektet Bilden av mig själv fick barn och ungdomar iscensätta fotografiska bilder av hur de ville uppfattas. I projektet Bilder av världen jobbade hon med förskolebarn i Farsta stadsdelsförvaltning. Barnen fick bli kartritare och deras bilder sammanställdes i en bok.

Under sin stipendieresa till Zorngården, Carl Larsson-gården och till Ellen Keys hem Strand har hon studerat idealen och budskapen i den nationalromantiska konsten utifrån ett mångfaldsperspektiv. Som andra generationens invandrare kan hon se svårigheten för barn att känna tillhörighet med det svenska kulturarvet, och då specifikt konsten, från tiden runt sekelskiftet 1900.

Paula Urbano har bland annat arbetat på Konsthall C, Moderna Museet och nu senast med ett projekt som heter Konstexpressen, som är ett samarbete mellan Nationalmuseum och den ideella föreningen Artikel 31.

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendium är ett resestipendium på 15.000 kr som efter ansökan ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar. Stipendiet har delats ut årligen sedan 2009. I stipendiet ingår att berätta om sitt arbete vid ett seminarium eller motsvarande i Bror Hjorths Hus, kallat Framtidens konstpedagogik.

Foto: Tommy Gärdh

Föredraget arrangeras i samarbete med Bror Hjorthföreningen.

Framträdanden av Paula Urbano

Mer från Bror Hjorths Hus