Fake news är inget nytt fenomen. Redan kring radions och tevens tillkomst var konceptet allestädes närvarande i samhällsdebatten och inom filmen. Filmforskaren Doron Galili berättar om de hopp och farhågor som televisionen inledningsvis väckte och efter föreläsningen visar vi S.O.S. Tidal Wave, en amerikansk b-film från 1939, producerad i kölvattnet till Orson Welles berömda radioversion av Världarnas krig (framförd som en nyhetssändning många trodde var på riktigt). S.O.S. Tidal Wave följer en nyhetsreporters kamp mot en korrupt politiker och ger exempel på förkrigstidens föreställningar om massmedias makt. Som förfilm visar vi den tidiga, odaterade stumfilmen Dr. Ams Tram Grams kikkert, en av de första filmerna att gestalta en (imaginär) tv-apparat. Föreläsningen är på engelska och pågår i 45 minuter.

Regi: John H. Auer, skådespelare: Ralph Byrd, George Barbier, Kay Sutton, Frank Jenks, 1939, USA, 35 mm (UCLA), 1 tim 2 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Förfilm: Dr. Ams Tram Grams kikkert Digital fil (KB), 9 min, utan dialog, tillåten från 15 år

För mer info, besök www.cinemateket.se

Mer från Cinemateket