Stulen, osynliggjord, förintad, förändrad och klandrad. Vi är Sveriges urfolk, jag är Sveriges, ja, Din urfolkskvinna. Sverige äger mig, hur fri jag än påstås vara.

Var tar en identitet vägen när den inte får finnas?

I mitt reflekterande kring hundratusentals människors gemensamma öde, har jag fått se och sätta ord på vilka konsekvenser kolonialism kan orsaka.

Ina Omma är en sydsamisk konsthantverkare och aktivist verksam i Skellefteå. Hon har många följare på Instagram, där hon folkbildar och belyser frågeställningar kring bland annat samisk identitet. I likhet med MANs ledord arbetar hon med frågan ”Vem får vara människa på vems villkor?"