När fick Sverige allmän rösträtt? Frågan kan framstå som enkel att besvara men…..

Demokratijubileet 2018–2021. Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt. Under 1918-1921 fattades beslut som ledde till allmän och lika rösträtt.  Vad hände i Skellefteåområdet? Hur utnyttjades den allmänna rösträtten i Skellefteåområdet? Vem blev valt till kommunala församlingarna. I Skellefteå stad kommer Mina Wikström, Aina Bäärnhielm, Hulda Lindberg, Ida Fredrika Stenberg in i stadsfullmäktige 1919 och vad händer sedan?

Jörgen Andersson, Skellefteå museum, föreläser om demokratins intåg i Skellefteåområdet.

Bild: Ett demonstrationståg för kvinnorösträtten i Göteborg i juni 1918. Foto: Anna Backlund (1865–1920). Bild donerad till Wkipedia av Nordiska museet som en del av Europeana Fashion samarbetet. (Public domain.)