Lörd 9 december kl 15 Luciakonsert med församlingens barnkörer samt Cantores Sofiae som medverkar. Entré 20 kr, till Svenska kyrkans julkampanj - "Jag är ett liv" som fokuserar på barns grundläggande rättigheter för en framtid utan hot, våld och övergrepp. Max 4 biljetter/köp.

Mer från Sofia församling