Den 18-19 November 2021 öppnas portarna till den andra upplagan av den öppna nationella konferensen Socialt Byggande. Denna gång håller vi till på Garveriet i Floda, Göteborg. Kom och delta i diskussioner, ta del av kunskaper och möten och forma framtidens sociala byggrörelser tillsammans!

Vid årets konferens kommer vi i ett 80-tal programpunkter att belysa vägar framåt för bygg- och boendeformer som bygger på social samverkan, inkludering, gemenskap och ett socialt ansvarstagande. Detta inkluderar bygg- och bogemenskaper, organiserat självbyggeri, ekobyar, plats- och bygdeutveckling, kooperativa projekt och förvaltningsformer, allmännytta med mera. Det blir mycket inspiration och goda exempel, men också vassa policydiskussioner, mingel och handfasta verktyg.

SOCIALT BYGGANDE har en stor blandning av programpunkter som vänder sig till en unik bredd av målgrupper: professionella aktörer i alla sektorer, intresserad allmänhet, aktiva i folkrörelser och föreningar, forskare, tjänstemän och folkvalda.

Arrangörer av konferensen är en konstellation bestående av ett 20-tal organisationer och aktörer, inkluderande Boverket, Chalmers Centrum för Boendets Arkitektur, Coompanion, Bergsjön 2021, Urban Futures, Egnahemsbolaget, Föreningen för Byggemenskaper, Kollektivhus Nu, Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs stad, RISE, Västra Götalandsregionen, Sveriges Arkitekter Västra Götaland, Egnahemsfabriken med flera.