7-8-9 JULI 2022 Nu hoppas vi att det blir för 25:e gången som vi bjuder på ett fantastiskt utbud! Det blir som vanligt både Show, dans, party och konsert